Vizyon ve Misyon

Vizyon : Tamamen yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji ihtiyacını karşılayan, çevreci
üretim basamaklarına sahip, karbon emisyonu sıfır, fosil kaynaklı yakıtların alternatifi
olabilecek ayrıca ilaç, tıp ve kimya sektörlerinde kendine yer bulabilecek bir yakıt için
iş planı ve prosesi geliştirmek.


Misyon: Dünya’nın karbon emisyonunu yüksek oranda düşürmüş, başta Türkiye
sonra Dünya genelinde büyük pazar hakimiyetine sahip, performanslı ve çevreci yakıt
ilkesiyle seri üretim yapan tercih edilebilirliği yüksek, uluslararası bir şirket haline
gelmek.